PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Aflæsning af Vandmålere
Ejendommens vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

 
På vegne af vandforsyningen udsender Administrationsservice Fyn hvert år i december måned et aflæsningskort til samtlige forbrugere, hvor dato for sidste indleveringsfrist er anført.

Indlevering af måleraflæsning kan ske ved at returnere det udfyldte aflæsningskort eller foretage indberetning med logon på deres hjemmeside, som angivet på kort.

Din aflæsning for 2013 skal være Administrationsservice Fyn i hænde senest den 3. januar 2014.

Udsendelse af et rykker for aflæsning vil medføre et gebyr på 87,50 Kr. inkl. moms.

Trøstrup Vandværk
Indleveres måleraflæsning ikke inden for den fastlagte tidsfrist, foretager vandforsyningen et skøn af forbruget og opkræver et gebyr på 100 kr.

Indsendes målertal ikke 2 år i træk, foretager vandforsyningen 2. år en manual aflæsning og opkræver et gebyr på 350 kr. ekskl. moms.

Måler
Aflæsningskortet er påtrykt målernr., tjek om det er korrekt  - det står på ringen omkring målerglasset.

Decimaler på aflæsning af m3-forbrug skal ikke aflæses.

Husk også at angive navneændringer m.m.

 

Vandafledningsafgift

Målertallet anvendes også til opgørelse af vandafledningsafgift.

Det er VandCenter Syds som administrerer spildevand.
Kontakt Kunderådgivning:

 

tlf. 63 13 23 33

eller e-mail: info@vandcenter.dkangående spørgsmål om spildevand.

 

 


Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk