PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Vandanalyse
 

Sådan læses en vandanalyse     

Du kan også finde information og kurver for de analyserede parametre på vores
teknisk hjemmeside
mitdrikkevand.dk.

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet.
Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.
 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten.
Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 
Derfor analyseres der for en række pesticider m.m.

Vil du vide mere om vandets vej fra grundvand til drikkevand hos forbrugeren så se 
Vandets vej