PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk
Vandets kvalitet
Alle lovpligtige vandanalyser kan ses
på vandværkets tekniske hjemmeside 
mitdrikkevand.dk
 
og på jupiter.geus.dk

Analyserapporterne fra den lovpligtige kvalitets-kontrol af drikkevandet samt opfølgende vandanalyser for de sidste 1-5 år kan hentes på nedenstående links.

Analyserapporter fremsendes endvidere til Nordfyns Kommune.

 

Vandanalyser 


   Boringskontrol
   Boring 9 2016
   Boring 8 2015
   Boring 7 2014
   Boring 4 2013
 
   Udvidet Kontrol
   2012
   2016
   2015

   2014

   2013

   Normal Kontrol
   2012
   2016
   2015       opfølgning
   2014
   2013        opfølgning
   Begrænset Kontrol
   Korup 2016
   Morud 2016
   Rue 2016
   Blæsbjerg 2016Hårdhed
Drikkevandet fra Trøstrup Vandværk er Temmelig hårdt vand, det vil sige 16-18 odH ~ 5-6 mol/m3

 

Hvad er hårdhed?

Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet.
Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.
Hårdheden opgives i odH (tyske grader hårdhed), og kan karakteriseres efter følgende skala

Hårdhed i odH
Karakteristik
0 - 4
Meget blødt
4 - 8
Blødt
8 - 12
Middelhårdt
12 - 18
Temmelig hårdt
18 - 30
Hårdt
over 30
Meget hårdt