PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Nye vedtæger

Da vandværket overdrages til VandCenter Syd den 1. januar 2017 udarbejdes der ikke et sæt nye vedtægter.

Generalforsamlingen 2013 tog beslutning om, at Trøstrup Vandværk fortsat skal være et Andelsselskab og ikke ændres til et Andelsselskab med begrænset ansvar, Amba.

På generalforsamlingen 2014 skulle bestyrelsen, efter planen, fremlægge oplæg til et sæt nye vedtægter for andelsselskabet.


Vedtægter

Trøstrup Vandværks vedtægter er godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 21. april 1998.

Vedtægterne er det regelsæt bestyrelsen skal arbejde efter.

Vedtægter      


 

Vandforsyningens formål er i overenstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendig udvidelser, samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsformål samt deraf afledte forhold

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk