PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Uklart vand

Efter afbrudt vandforsyning kan drikkevandet have en misfarvning og ligne rustfarvet vand eller få et grumset, uklart udseende.

Det skyldes at aflejringer i ledningerne løsrives. Aflejringerne stammer blandt andet fra udfældet jern og mangan, som findes naturligt i drikkevandet.
Urenhederne i drikkevandet vil forsvinde, efterhånden som ledningen bliver skyllet igennem.

Ved denne forbigående misfarvning af vandet gennemskylles husinstallationerne:

►     Vandet skal være klart, og installationerne i boligen
skal derfor skylles igennem.

 
Det er bedst at lade alle vandhaner i boligen være  åbne på samme tid, så man skyller rørene og dermed
farven ud.
Det kan være forskelligt fra ejendom til ejendom, hvor længe udskylningen varer.

 

Efter udskylning af rørene er det en god ide, at rense

perlatorerne, de små filtre på vandhanerne, da der kan sidde en smule af de fine jernpartikler i filtrene.
Så længe vandet har den rust-røde farve, er det  bedst ikke at benytte vaske- og opvaskemaskiner,
da vandet kan farve vasketøjet og service.


Forbruger kan ikke få dækket udgiften til ovennævnte gennemskylning, men aflæs vandmåler før og efter, og du vil se det som regel ikke drejer sig om meget vand.
Læs mere i Regulativ.

Vandet er ikke sundhedsskadelig.Vasketøj

Hvis man er uheldigt, at have fået sit hvide vasketøj misfarvet grundet urent vand anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

1. Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. 
    citronsyre pr. 10 l. vand.

2. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i
    en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 l. vand.

3. Tøjet skylles godt igennem og behandles som
    efter almindelig vask.


Hvis tøjet er blevet farvet af vandet og ikke kan vaskes rent, er det din egen indboforsikring som skal dække tabet af tøjet.

Service

Hvis dit porcelæn er blevet farvet af vandet, er det din egen indboforsikring der skal dække køb af nyt porcelæn.
 

Hvidt vand

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet.
Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der eksempelvis indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet.

Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften bruser af, så vandet igen bliver klart.


Vandet er ikke sundhedsskadeligt.

Varmt vand

Hvis du ikke har varmt vand, men stadig koldt vand, er problemet enten din varmtvandsbeholder eller varmeforsyningen, hvis du har fjernvarme.