PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Lovgivning

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1446 - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg -
skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med det tekniske anlæg. Læs

Tilsynet med det tekniske anlæg skal omfatte:
• Anlæggets indretning og funktion
• Anlæggets vedligeholdelses- 
  og renholdelsestilstand


I Vejledning nr. 9430 - Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg -
er kravene til tilsyn udførligt beskrevet med tilhørende tilsynsskema. Læs

Tilsyn

Nordfyns Kommune træffer beslutning om det tekniske tilsyns hyppighed.


Tilsynsrapporter


Tilsynsrapport 2013
Tilsynsbrev 2013


Tilsynsrapport 2010

Tilsynsbrev 2010

 

Tilsynsrapport 2009

 

Bestyrelsens tilsyn

Bestyrelsen foretager hvert år i maj tilsyn af grund, vandværk, produktionsanlæg m.m.

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk