PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

 


Tidligere vigtige aktuelle informationer


1.  Opfylder dine VVS-installationer den nye lovgivning?
     
Læs

2.  Husk at tjekke ejendommens måler -
      om den er frostsprængt og for brud !
      Det kan blive meget dyrt for dig

3. 2012: Forurening med overfladevand i forbindelse med
     opgravning af vandledning af ekstern entreprenør

4. Måler din vandmåler korrekt?
    Grundig undersøgelse af private vandmålere
    konkluderer, at der kun er små målefejl i forhold
    til gældende krav, men at større målerfejl godt kan
    provokeres frem bevist.
   
Læs artikel i Ingeniøren 06.07.2011.

5. 12.2012 Vandværket har indgået aftale med
    Administrationsservice Fyn om udsendelse af 
    aflæsningskort, så alle forbrugere kun modtager
    et aflæsningskort for vand/kloak.

6. 03.2013
Beslutninger vedtaget på
     generalforsamling 2013


7.
Læs mere om dit vandværk og tordenvejr...her

8. Målerudskiftning 2013
   
I en periode over 5 år udskifter vandfors
yningen
    nu samtlige vandmålere.
    Hvornår skal din måler udskiftes?
se her
    Målere udskiftes uanset alder!

 

9. Pr. 20. januar 2014 leverer Trøstrup Vandværk vand til Farstrup for VandCenter Syd.

10. Generalforsamling 2013

Pkt. 5 Forslag til vedtægtsændringer af § 5
Beslutning: Bestyrelsen fremlægger foslag til nye vedtægter i 2014.
Trøstrup Vandværk skal fortsat være et andelsselskab.
Læs her
Pkt. 6 Overtagelse af Farstrup Vandværk
Farstrup Vandværk har valgt at blive overetaget af VCS, som så skal forsyne byen via vores ledningsnet på særlige betingelser.
Beslutning: Der udarbejdes en aftale med VCS
Læs her
Pkt 7 Renovering af Vandværk
Beslutning:  Bestyrelsen fortsætter arbejdet med renovering af vandværket
Læs her


11.

21.12. Kl. 21.30: Hele Morud er uden vand p.g.a. fejl i trykmåler.
Vi kan ikke oplyse, hvornår der er vand igen. Beklager.

21.12. kl. 19.00:
der er konstateret et større brud på Skovvej. Smørvråvej og muligvis andre ejendomme er uden vand.
Det vil nok vare en 2-3 timer, da der lige skal indkaldes folk.

12.
Fjernvarme Fyn
etablerer i 2015/2016 fjernvarme i Morud.
Da vandværket ikke kan anvise alle stikledninger, kan det ikke undgås at nogle stikledninger bliver overgravet,
og at vandforsyningen derved bliver afbrudt i en periode.

13.
02.-05. november 2015
Flere forbrugere har misfarvet vand for tiden. Årsagen er afprøvning af brandhaner. Desværre kan det tage nogle dage inden forholdene er faldet til ro igen.
Vandet er ikke sundhedsskadeligt.
Læs mere
her og her

14.
Rådyrløkken og Kronhjortløkken oplevede i går lavt vandtryk og det samme kan forekomme i dag fredag!

Der er afsendt sms-varsel for følgende anlægsarbejder.
Nye ledninger skal tilkobles det eksisterende ledningsnet, og derfor vil der blive afbrudt for vandforsyningen -for følgende ejendomme og perioder:

Torsdag den 19.11

Rådyrløkken 2-36, Rensdyrløkken 11-25 og 93-119.  kl. 8.00 -13.00.

Fredag den 20.11
Rådyrvej 36-48. Rensdyrløkken 133-193.
 
Kl. 8.00-11.00.
Kronhjortløkken 155-159 og 244-278. Kl. 10-14.30

Nogle berørte beboere modtager direkte besked fra VCS.

Husk at stille vand til side og ikke vaske tøj.


Drikkevandet kan efterfølgende være misfarvet.
Vandet er ikke sundhedsskadeligt.

Læs mere
her

15.
Mandag den 30. november kan forbrugerne i Korup opleve svingende tryk og misfarvet vand.

Der skal anlægges en ny ledning under Rådyrvej med tilkobling til det eksisterende ledningsnet.
I den forbindelse vil der blive afbrudt for vandforsyningen -Kl. 9-13 for:
Rensdyrløkken 11-25 og 93-199.
Rådyrvej 26-48 og 25 A-C.

Kronhjortløkken 155-165 og 244-278.

Husk at stille vand til side og ikke vaske tøj.


Drikkevandet kan efterfølgende være misfarvet.
Vandet er ikke sundhedsskadeligt.

Læs mere
her