PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Renovering af Vandværk

Er ikke længere aktuelt, da vandværket overdrages til VCS pr. 1. januar 2017.

Planlægningen for renovering af Vandværk

Bestyrelsen har tegnet kontrakt med DGE, Rådgivende miljø og ingeniørfirma for projektering af udvidelse og ombygning af vandværk m.m.

Generalforsamlingen 2013 gav tilsagn til, at bestyrelsen kan fortsætte planerne om renovering af vandværket, så vi fortsat kan levere rent drikkevand.

Projektet er så langt, at Bygge- og Vandbehandlingsansøgning ligger klar til at blive indsendt til Nordfyns Kommune.

Planen

Ny tilbygning:

   1. Der bygges en tilbygning til nuværende vandværk
   2. Nye trykfiltre til vandbehandling
   3. Nedgang til rentvandstank ind i bygning
   4. Rentvandspumper/flowmålere flyttes
   5. Flere prøvehaner m.m.

 

Eksisterende bygning:

  6. Den indvendige rentvandsbeholder nedlægges

  7. Iltningstårn bliver til redskabsrum

  8. Eltavle beholder nuværende placering

  9. Hovedindgang beholdes med forrum

 10. Toilet med håndvask!

 11. Arkivrum

   

Ved valg af ovennævnte løsning, kan det nuværende vandværk fungere, mens den nye tilbygning samt produktionsanlæg etableres.

Tegninger

Nedenfor er link til skitsetegninger.

Oversigtsplan - tegning


Plantegning over det nye vandværk - tegning

Facadetegninger - tegning

Snittegning - tegning

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk