PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Klageadgang for forbrugere
Læs her

Regulativ

Regulativet for Trøstrup Vandværk indeholder bestemmelser for forholdet mellem vandforsyningen og dets forbrugere.

Regulativet gælder for alle forbrugere, der er tilsluttet Trøstrup Vandværk, uanset om man er bosiddende i henholdsvis Nordfyns- eller Odense Kommune.


Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens Normalregulativ for Private Vandværker fra 2014 med de ændringer og tilføjelser Danske Vandværker har foretaget hertil, har Vandrådet i Nordfyns Kommune,
udarbejdet Regulativ for Private Vandforsyninger i Nordfyns Kommune med yderligere enkelte tilføjelser. 

Regulativet er i henhold til Vandforsyningslovens § 55 godkendt af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune.

 

Regulativ for Trøstrup Vandværk 2015Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk