PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Årsregnskab

Andelsselskabets regnskabsår følger kalenderåret -
1. januar til 31. december.


Kasserer udfører det daglige arbejde med at administrere vandforsyningen.

Vandforsyningen har endvidere entreret med Vandværkernes EDB-Service i Holsted, der foretager opkrævning m.m. og udfærdiger regnskab.

Årsregnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
Revision af årsregnskabet foretages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

Aktuelt Regnskab og Budget

 

Revideret Regnskab 2015

Nyt Budget 2016 som fremlægges på generalforsamling 2015

Forslag til afvikling af formue og takster 2016


Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2016 vil på sædvanligvis blive godkendt af bestyrelsen og revideret af de 2 folkevalgte revisorer.
Årsregnskab vil tillige blive revideret af OL Revision A/S, inden regnskab fremsendes til VandCenter Syd.

Regnskabet vil således ikke blive forelagt en generalforsamling til godkendelse, da Trøstrup Vandværk nedlægges den 31.12.2016.

 

Spørgsmål til Regnskab og Budget kan rettes til vandværkets kasserer Bent Bendixen
på tlf. 65 96 40 65 eller
bbb@manet.dk


 

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk