PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Forsyningsområde

Vandforsyningen forsyner et større område i Nordfyns- og Odense Kommune.
 

I Nordfyns Kommune: 
Nordlige Morud, Blæsbjerg, Rue, Tværskov, Amager og Bredbjerg (47 %).

I Odense Kommune:
Gl. Korup og en del af Slukefter/Korup (53 %).

 
Farstrup
Trøstrup Vandværk leverer endvidere vand til Farstrup for VandCenter Syd, VCS.
Tilsvarende leverer VCS vand 1 gang årligt vand til et afgrænset område i Korup.

Der er indgået en aftale om vilkår m.m. for forsyningen, som er godkendt af Nordfyns Kommune.


Er du tilsluttet Trøstrup Vandværk?

Se forsyningsområde på liste her
 

Oversigtskort

 

Oversigtskort for Korup/Gl. Korup og omegn hent her


Oversigtskort for Morud/Rue og omegn hent her

Oversigtskort for Bredbjerg/Blæsbjerg og omegn hent her


Ledningsplaner på nedenstående link


  

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk