PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Bestyrelse

Vandforsyningen er et andelsselskab og drives af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Generalforsamlling

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutnings-dygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Der afholdes fast 4 bestyrelsesmøder årligt og et formøde til generalforsamlingen.
Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden.
 

Bestyrelsen består af:
 

 

 Formand


Susanne Mann Skou
Jægerlunden 18, Bredbjerg
5462 Morud

Tlf. 22 41 43 61

smskou@live.dk
 

 Næstformand


Frands M. Frandsen
Ruevej 30, Rue
5462 Morud

Tlf. 65 96 40 49
fmfrue@frandsen.mail.dk
 
 

 Kasserer


Bent Bendixen
Egebakken 11
5462 Morud

Tlf. 65 96 40 65
bbb@manet.dk
 
 

 Sekretær


Klavs Larsen
Rådyrløkken 95
5210 Odense NV

Tlf. 65 94 34 24
klavslarsen@gmail.com


 

 Bestyrelsesmedlem


Jørgen Redder
Rådyrløkken 88
5210 Odense NV

Tlf. 42 92 17 35
jsredder@gmail.com