PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Beredskabsplan

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune hent her
Godkendt den 24. april 2012 og er gældende for Trøstrup Vandværk.

Beredskabsplanen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Nordfyns Kommune.

I planen skelnes mellem "Mindre forurening",
"Truet forurening"
og egentlige "Krisesituationer".

Beredskabsplan for Trøstrup Vandværk

Understøtter kommunens plan og er vandværkets egen plan for indsatsen i forbindelse med en
"Mindre forurening"
af mikrobiologiske parametre,
mindre kemisk forurening af drikkevandet eller ved driftsforstyrrelser.

Mikrobiologisk forurening

    Vandværk: E. coli. < 1/100 ml
  Coliforme bakterier 1-20/100 ml
  Kimtal 37 °C 5-50/ml
  Kimtal 22 °C 50-500/ml
   
    Ledningsnet: E. coli < 1/100 ml
  Coliforme bakterier 1-20/100 ml
  Kimtal 37 °C 20-200/ml
  Kimtal 22 °C 200-2000/ml


Øvrige hændelser
 - Mindre overskridelser af grænseværdier
   for kemiske stoffer
-  Driftsalarm
-  Stoppet behandlingsanlæg
-  Misfarvning af vand
-  Strømudfald
-  Større brud på rør
-  Fare for underminering af veje og bygninger

Logbog
Skal anvendes ved beredskabssituation.
Logbog kan hentes her

Alarmeringsplan
På vandværket hænger desuden en kortfattet alarmeringsplan, telefonliste og hygiejneregulativ
Alarmeringsplan
 

Sikring af vandproduktionen

Der er alarm ved indgangsdør til vandværksbygning, nedgang til rentvandsbeholder og overbygninger til råvandsboringer. 
Ved utilsigtet adgang til rentvandstank eller boringer stopper råvandspumper.
Alarm sendes til driftsleder.

Beredskabsloven
Beredskabsloven kan læses her


Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk