PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Tordenvejr

Vandværket med boringer er meget udsat under tordenvejr.

Er tordenvejret tæt på, sker der udfald af relæer, som dog normalt ikke bevirker, at vandforsyningen bliver berørt længerevarende.

Forbrugerne vil således normalt ikke registrere unormal drift.
 

Lynbeskyttelse
Vandværket har installeret en godkendt lynbeskyttelse - transientbeskyttelse, som skal forhindre de helt store skader på det elektroniske udstyr og tekniske installationer.

Det til trods, kan et lynnedslag alligevel forårsage skader.

Skader
På vandværket er en hel del elektronisk udstyr.
Dette udstyr gør vandværket mere udsat ved lynnedslag og kan medføre en masse besvær og forårsage store ødelæg-gelser på det elektroniske udstyr med høje omkostninger til følge.

Det foranlediger desuden unormal drift, som forbrugerne bliver berørt af.


Telefonforbindelse
Andre gange bliver telefonforbindelsen endvidere afbrudt, hvorved vandværkets SRO-anlæg også berøres.

Information
Det vil ikke altid i situationen være muligt, at foretage information til forbrugere!

Senest havde vi et lynnedslag på vandværket juni 2013 med en del skader til følge.


Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk